Aktuellt om stöd för lärande - informationstillfälle som ordnas av nätverket Purje-Seglet

Webbinarium Särskilt stöd Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik

Kom och hör om aktuella frågor inom småbarnspedagogiken och om stödet för lärande i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen! 

Informationstillfället är tvåspråkigt och de aktuella frågorna presenteras på finska och svenska.

Informationstillfället ordnas på distans och innehåller information om regeringens propositionen om ändring av lagen om grundläggande utbildning, det vill säga om hur stödet för lärande i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen föreslås att ändras. Dessutom ges en kort beskrivning av Utbildningsstyrelsens roll i processen med att förnya stödet för lärande i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och vilket stöd Utbildningsstyrelsen kan ge för genomförandet av reformen. Under tillfället ges också information om aktuella frågor i anknytning till skolengagemang. Evenemanget avslutas med en presentation av det nyligen publicerade stödmaterialet om inkludering i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen - hur inkluderande principer styr stödet.

Informationstillfället är öppet för alla intresserade. Ingen förhandsanmälan behövs. Du kan ansluta till evenemanget via Teams-länken intill.

Presentationsmaterialet under tillfället sparas på webbplatsen för nätverket Purje-Seglet: https://www.oph.fi/sv/utveckling/seglet-natverket-stod-larande-inom-smabarnspedagogik-forskoleundervisning-och 

Inspelningen av tillfället är tillgängligt i nätverkets digitala plattform under två veckors tid efter tillfället. 

Välkommen! 

Datum och plats

29.5.2024 14.00 – 15.30
1,5 h