Erasmus+ för allmänbildande utbildning: Beneficiary Module för KA121-SCH och KA122-SCH-projekt

Informationsmöte Ackreditering Internationalisering Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Småbarnspedagogik Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen

Evenemanget är på finska. 

Handledningen för Erasmus+ Beneficiary Module är avsedd för godkända Erasmus+ mobilitetsprojekt för allmän utbildning. Den grundläggande användningen av Erasmus+ Beneficiary Module (BM) är densamma för alla mobilitetsprojekt, så webbinariet är avsedd för KA121-SCH och KA122-SCH-projekt. 

Webinariet fokuserar på att skapa och registrera mobilitetsperioder utifrån kundernas egna frågor. Dessutom ger vi vägledning i frågor som gäller rapportering av inkluderingsstöd och stöd för exceprionella kostnader. Se också "Ansökningsanvisning för inkluderingsstöd och stöd för exceptionella kostnader för Erasmus+" till höger på sidan. 

Webbinarier: 

  • 30.1.2024 kl 15 - 16
  • 29.2.2024 kl 15 - 16
  • 27.3.2024 kl 15 - 16
  • 29.4.2024 kl 15 - 16
  • 31.5.2024 kl 15 - 16
  • 19.6.2024 kl 15 - 16

Det finns ingen föranmälan till evenemang.