Högskolornas Erasmus+ mobilitetskoordinatorsmöte 2024

Informationsmöte Internationell mobilitet Internationalisering Högskoleutbildning Erasmus+ Högskoleutbildningen
Kuvituskuva, jossa lukee tapahtuman nimi ja päivämäärät. Kuvassa näkyy puhelinta kädessä pitävä hymyilevä nuori nainen.

Våren 2024 Erasmus+ mobilitetskoordinatorsmöte arrangeras den 21 - 22 mars 2024 i Utbildningsstyrelsens lokaler i Hagnäs, Helsingfors. Träffen arrangeras som ett närvaroevenemang och vi lägger vikt vid gemensam diskussion och arbete i programmet.

Eftersom evenemanget arrangeras på finska, finns närmare information om evenemanget endast på den finskspråkiga sidan.

Anmäl dig till koordinatorsmöte senast den 8 mars 2024.

Anmälning till högskolornas Erasmus+ mobilitetskoordinatorsmöte

Datum och plats

21 – 22.3.2024
Opetushallitus, monitoimitila 1.krs
Hakaniemenkatu 2, 00530 Helsinki