Informationstillfälle för projektunderstöd för produktion av läromedel på svenska 2024

Informationsmöte Ansökningsomgång för finansiering Läromedel
Evenemanget är inställt.

Av anslag i statens budget för år 2024 har  Utbildningsstyrelsen utlyst två statsunderstöd för produktion av läromedel på svenska. 

Ett tillfälle ordnas för att ge information om de aktuella projektunderstöden. Under tillfället finns det möjlighet att ställa frågor gällande ansökan.   

Informationstillfället är öppet för alla intresserade. Ingen förhandsanmälan behövs. Du kan ansluta till evenemanget via Teams-länken intill.

Välkommen!

 

Projektunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska 2024 

Projektunderstöd för produktion av läromedel på svenska 2024, tilläggsansökan

 

Ytterligare information ges av
undervisningsrådet Yvonne Nummela, tfn 029 533 1523
undervisningsrådet Jolin Slotte, tfn 029 533 1631
 

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)

Datum och plats

3.6.2024 15.00 – 16.00
1 timme