Nationella kompetensmärken för grundläggande färdigheter inom den fria bildningen

Webbinarium

Under 2024 tas nationella kompetensmärken för grundläggande färdigheter i bruk inom det fria bildningsarbetet. Lagändringarna trädde i kraft 1.1.2024 och huvudmännen för läroanstalter inom det fria bildningsarbetet kan föra in godkända prestationer i den nationella informationsresursen KOSKI från och med 1.8.2024. Utbildningsstyrelsen har utfärdat en föreskrift om kompetensmärkenas innehåll i början av år 2024. Under det svenskspråkiga webbinariet presenteras bakgrunden till och helheten för nationella kompetensmärken för grundläggande färdigheter.

 

Datum och plats

17.4.2024 10.00 – 11.00