Presentationstillfälle: Utredning om situationen i och möjligheterna att utveckla språkundervisningen i Finland

Informationsmöte Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning

Utbildningsstyrelsen har gett tankesmedjan Magma i uppdrag att utreda hur situationen i språkundervisningen ser ut och vilka möjligheter det finns att utveckla språkundervisningen. Utredningen gäller alla språk som undervisas i skolorna och alla utbildningsstadier. Då det gäller det andra inhemska språket är målet särskilt att betrakta språkundervisningen utifrån lärokursernas synvinkel. Målet är att hitta sätt att utveckla kontinuitet för studier i det andra inhemska språket från gymnasiet och yrkesutbildningen till fortsatta studier och arbetslivet. Tyngdpunkten i utredningen ligger på ett lösningsfokuserat framtids- och utvecklingsperspektiv. 

Tankesmedjan Magma presenterar utredningens resultat 29.4.2024.

 

Ytterligare information om presentationstillfälle ges av Yvonne Nummela, yvonne.nummela [at] oph.fi.

 

Datum och plats

29.4.2024 13.00 – 15.00
Hybridtillställning

Helsinki Congress Paasitorni
Paasivuorigatan 5 A, Helsingfors
+ LiveStream

Anmälningsperiod

12.3.2024 – 12.4.2024 kl 16:00

Bilagor