Publiceringstillfälle: Utredning om det andra inhemska språket i småbarnspedagogiken

Informationsmöte Förskoleundervisning Småbarnspedagogik

Utbildningsstyrelsen publicerar en rapport om det andra inhemska språket i småbarnspedagogiken 22.4.2024.

Inom ramen för det nationella programmet för att utveckla det andra inhemska språket från småbarnspedagogiken till andra stadiets utbildning (2022–2023) har Utbildningsstyrelsen i samarbete med Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet och Åbo Akademi kartlagt personalens och ledarnas uppfattningar om det andra inhemska språket i småbarnspedagogiken. Resultaten presenteras i en rapport som även innehåller åtgärdsförslag för hur man kan främja varje barns språklärande i det andra inhemska språket inom småbarnspedagogiken och hur man kan stärka kontinuiteten i barnets språkstig.

Program

Välkommen och inledande ord
Direktör Jarkko Niiranen och direktör Kurt Torsell, Utbildningsstyrelsen

Kontinuitet i språkpedagogik 
– att inkludera det andra inhemska språket redan i småbarnspedagogiken
Docent i pedagogik Mari Bergroth, Helsingfors universitet
Professor i tillämpad språkvetenskap Karita Mård-Miettinen, Jyväskylä universitet
Docent i pedagogik Katri Hansell, Åbo Akademi
   
Kontinuiteten i barnets språkstig 
– att stödja varje barns språklärande i det andra inhemska språket 
Kommentarsanföranden och diskussion.

Avslutning och kaffeservering
 

Tillställningen är tvåspråkig. Du är välkommen att delta i tillställningen som ordnas vid Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6 i Helsingfors. Det är också möjligt att delta på distans. Anmäl dig senast 18.4.2024.

Ytterligare information om publiceringstillfället ges av Charlotta Rehn, charlotta.rehn [at] oph.fi.

Datum och plats

22.4.2024 12.30 – 15.30
Hybridtillställning

Utbildningsstyrelsen
Hagnäskajen 6, Helsingfors
+ Live Stream

Anmälningsperiod

12.3.2024 – 18.4.2024 kl 16:00