Svenskspråkig eGrunder-klinik om nationella kompetensmärken 17.5.2024

Webbinarium

Vi ordnar en svenskspråkig eGrunder-klinik som gäller de nationella kompetensmärkena i verktyget för fri bildning och Skols fredagen den 17.5.2024 kl. 9-10. Välkommen med och fråga om ärenden i anknytning till eGrunder-tjänsten och hur de nationella kompetensmärkena kan föras in i den egna planen.

Kliniken ordnas på Teams.

Ni får gärna redan i förväg skicka frågor till adressen eperusteet [at] opintopolku.fi (Sätt som rubrik Fråga till kliniken 17.5)

Om ni har frågor om innehållet i grunderna så kan ni skicka dem direkt till de substanssakkunniga på adressen utbildning [at] oph.fi.

Motsvarande finskspråkiga klinik ordnas 16.5.2024, läs mera om den finskspråkiga kliniken.

Med hälsning,

eGrunder-teamet

Datum och plats

17.5.2024 09.00 – 10.00