UBS på Educa-mässan 26–27.1.2024

Seminarium Utveckling av utbildningen Lärare och pedagogisk personal

Kom och träffa oss på det största årliga evenemanget inom undervisning och pedagogik. Mässan är öppen fre 26.1 kl. 10–19 och lö 27.1 kl. 10–17. Evenemangets huvudtema är Vi möts – lärare, elever och studerande, rektorer, chefer, föräldrar. Educas program består av högklassiga föreläsningar, program på mässavdelningarna och en utställning om branschen.  

Vi ses i våra montrar!

Vår huvudmässavdelning finns i närheten av Lärarens vardagsrum i Mässcentrum (avdelningsplats 6m60). På avdelningen får du träffa våra experter och höra om bl.a. Erasmus+- och NordPlus-programmen. Du kan också bekanta dig med läromaterial och publikationer från vårt förlag OPH Läromedel.  

På Hörnan deltar vi med helt svenskspråkigt program. Du hittar vår avdelning nära TIETO-scenen (avdelningsplats 6p21). Utbildningsstyrelsen är starkt tvåspråkig på mässan även på sin huvudmässavdelning.   

Vårt scenprogram på Hörnan  

Vi syns och hörs på mässan med både inhemskt och internationellt program. Våra scenprogram lyfter fram strategiskt centrala teman. I Hörnan kan man höra en kort föreläsning och två paneldiskussioner.

Det internationella programmet för Equity-scenen kan ses på plats, men programmet streamas även för utländska besökare att se.

Hörnans program

Fredag 27.1.2024 kl. 12.10–12.30 

Kort föreläsning på Hörnans scenAtt stärka skolengagemang och ingripa vid skolfrånvaro

Från och med 1.8.2023 trädde både lagändringen och läroplansändringarna gällande frånvaro ikraft och utbildningsanordnare ska göra upp en lokal verksamhetsmodell för förebyggande av elevers frånvaro och systematisk uppföljning samt ingripande vid frånvaro. Utbildningsstyrelsen bygger som bäst upp en webbplatshelhet kring temat, ordnar fortbildning och stärker områdeskoordineringen för att stöda implementeringen av läroplansändringarna. Kom och ta del av vad som är på gång! 

Christine Söderek, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen 

Fredag 26.1.2024 kl. 14.30–15.00 

Tillit och ansvar – om demokrati i skolan

En diskussion om hur demokratin förverkligas från småbarnspedagogik till andra stadiet och hur vi förhåller oss till den. Hur kan vi föra diskussionen för att slå vakt om de värderingar och människorättsfrågor som ligger till grund för demokratin? Hur organiseras och leds en demokratisk verksamhetskultur? 

Paneldiskussion med Anna Mikander, undervisningsråd undervisnings- och kulturministeriet, Tony Björk, rektor Mattlidens skola (Esbo), Tom Gullberg, äldre universitetslektor Åbo Akademi. 

Moderator: Maj-Len Engelholm, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen

Lördag 27.1.2024 kl. 13.40–14.10 

Hur kan lättläst material stödja undervisningen?

Hur kan vi stödja barn som har stora utmaningar med läsandet? Vi tar avstamp i lärresultat och diskuterar hur vi kan stödja läsutvecklingen. Hurdant lättläst material finns att tillgå och hur kan vi utnyttja det på ett ändamålsenligt sätt i undervisningen?  

Paneldiskussion med: Chris Silverström NCU, Ulla Stina Åman, sakkunnig Jolin Slotte, Utbildningsstyrelsen, Anne Levón, representant för Valteri-skolan. 

Moderator: Petra Bredenberg, läromedelschef, Utbildningsstyrelsen 

 

Registrera dig till evenemanget

Du kan registrera dig till evenemanget på förhand. Evenemanget är avgiftsfritt för alla registrerade yrkespersoner inom undervisning, fostran och forskning.   

 

Registrera dig till evenemanget

Datum och plats

26 – 27.1.2024
Helsingfors Mässcentrum , Helsinki
Ratapihantie 17

Anmälningsperiod

27.9.2023 – 27.1.2024 kl 17:00