Uppgifter om utbildning inom det fria bildningsarbetet som riktar sig till kontinuerligt lärande i KOSKI-tjänsten (SKOLS)

Webbinarium Fritt bildningsarbete

OBS! Tidpunkten har ändrats!

I KOSKI-webbinariet behandlar vi registrering och kontroll av studierätter för det fria bildningsarbetet som finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (SKOLS) i KOSKI-tjänsten. Under webbinariet kommer vi också gå igenom KOSKI-tjänstens allmänna principer, användarrättigheter och användarhantering för tjänsterna i Tjänstemannens Studieinfo.

Ytterligare information och Teams-länken finns i eDuuni-wiki.