1 events

Utbildning

Skolengagemang och ingripande vid frånvaro - Kouluun kiinnittyminen ja poissaoloihin puuttuminen

Tid och plats:
11.12.2023 09.00 – 17.00
Utbildningsstyrelsen stöder utbildningsanordnarna i arbetet med att utarbeta en verksamhetsmodell i den lokala läroplanen för förebyggande av frånvaro, systematisk uppföljning av frånvaro och...
Visar 1-1/1