Läromedel av god kvalitet möjliggör för sin del fungerande undervisning och studier med hjälp av fjärruppkoppling. Då närundervisningen avslutades har elever och studerande uppmanats att ta med sig läroböcker och annat material.

Työkaluja ammatillisen oppilaitoksen tiloissa. Taustalla kolme opiskelijaa.

Texten uppdaterad 26.10.2020.

Det stoff som ska studeras och de verktyg som används samt elevens och den studerandes situation bestämmer vilka pedagogiska lösningar och material läraren i varje enskilt fall bedömer vara ändamålsenliga om möjliga att utnyttja. 

Flera läromedelsförlag erbjuder digitala material att utnyttjas aviftsfritt. Nedan finns plock ur olika aktörers utbud till stöd för lärarnas arbete.