Nedan beskrivs sociala medier och digitala spel som barn och unga använde mest 2019 i exemplifierande syfte. Utöver åldersgränserna som ges i förteckningen, kan barn yngre än åldersgränsen använda en del av tjänsterna med samtycke av sin vårdnadshavare.
flicka tittar på sin mobiltelefon i klassrummet.

Dagens digitala applikationer utvecklas i snabb takt och det lanseras fortlöpande nya tjänster. Sociala medier och digitala spel ger barn många användningsmöjligheter som stödjer välbefinnande, lärande och vänskapsrelationer. I anslutning till tjänsterna förekommer också negativa fenomen, såsom innehåll som är skadligt för barn och mobbning, och det är viktigt att lärarna och vårdnadshavarna är medvetna om dem.

Läs mer: De populäraste tjänsterna på sociala medier bland ungdomar 2019