Erasmus+-programmets nationella programkontor i olika länder ordnar TCA-evenemang där Finlands nationella programkontor har reservat deltagarplatser för företrädare för finländska organisationer. På den här sidan beskrivs om ersättning av resekostnader för den som deltar i ett TCA-evenemang.