I det här avsnittet är syftet att reflektera över och utveckla de egna strategierna för att lära sig. På vilka sätt och i vilken omgivning lär man sig bäst? Vad innebär det att utvärdera det egna lärandet och varför är det bra att öva sig på det? Hur kan kunskaper i olika språk och undervisning om språk utnyttjas då man lär sig något nytt?

Målet är att den studerande

  •  lär sig att identifiera sina egna styrkor och utvecklingsområden för språkinlärning
  •  lär sig att ställa upp mål och utvärdera sitt lärande
  •  förstår vilken betydelse respons och utvärdering har för lärandet
  •  lär sig att känna igen och utnyttja för hen själv lämpliga sätt och verktyg för att utveckla sina språkkunskaper
  • förstår på vilket sätt språkinlärning som sker utanför gymnasiet  stöder studierna och reflekterar över hur den kan stärkas
  • reflekterar över andra möjligheter än fortsatta studier för språkinlärning och språkstudier efter gymnasiet.
START. Egna styrkor och utvecklingsområden. 1.Hur lär jag mig språk och hur använder jag olika språk? Egna önskemål, motivation och meningsfullhet. 2.Vad önskar jag av framtiden och hurdana färdigheter behöver jag? Kontinuerligt lärande. 3.Hur upprätthåller och utvecklar jag mina språkkunskaper i olika sammanhang efter gymnasiet? Mångsidig kompetens: Förmåga och vilja att ställa frågor. KONTINUERLIGT LÄRANDE.
Färdigheter för språkstudier