Hoppa till huvudinnehåll

Finansiering och understöd

Vi stöder det finländska samhällets internationalisering med internationaliseringsfinansiering och utvecklingsprojekt med statsunderstöd. Med statsandelssystemet stöder vi kommunernas undervisnings- och kulturverksamhet.

Internationaliseringsfinansiering

Utbildningsstyrelsen stöder internationaliseringen av det finländska samhället. Vi samordnar praktik-, utbytes-, och stipendieprogram och ansvarar för verkställigheten av och informationen om Europeiska unionens program inom vårt verksamhetsområde i Finland.

Statsunderstöd och finansiering för internationalisering

Utbildningsstyrelsen delar ut statsunderstöd och internationaliseringsfinansiering som utvecklingsfinansiering.

Statsandelar

Systemet för finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är en del av kommunernas, samkommunernas och de privata utbildningsanordnarnas statsandelssystem.

Aktuella utvecklingsfinansieringar

Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: Mediekompetensprojekt 2023

Statsunderstöd

Internationalisering inom småbarnspedagogik, för- och grundskoleundervisning 2023

Statsunderstöd

Internationalisering inom gymnasieutbildningen 2023

Statsunderstöd

Prövningsbaserat statsunderstöd för de anordnare av grundläggande konstundervisning som inte får statsandel per undervisningstimme år 2023