131 träffar

Statsunderstöd

Projektunderstöd för produktion av läromedel på svenska år 2024, tilläggsansökan

Statsunderstöd

Projektunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2024

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning, yrkesutbildning och allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för Teacher Academies-insatsen avslutar 6.6.2024

Finansiering för internationalisering

Culture Moves Europe mobilitetsstöd 2023-2024

Finansiering för internationalisering

Culture Moves Europe-residensstöd (ansökningsomgång III)

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökan om finansiering för yrkeskunskapscentrum avslutas den 7 maj 2024

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningsomgång 2/2024 avslutas 7.5.2024

Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: Journalistiska samarbetspartnerskap 2024, pluralism

Finansiering för internationalisering

EU:s Kreativa Europa: Journalistiska samarbetspartnerskap 2024, samarbete

Visar 1-9/131