112 träffar

Statsunderstöd

Kreativa Europa-programmets nationell motfinansiering 2023

Statsunderstöd

Statsunderstöd

Statens specialunderstöd för främjande av läs- och skrivfärdigheter på lokal eller regional nivå

Statsunderstöd

Förebyggande av gängbildning och brottslighet bland unga och stärkande av kompetens för välbefinnande, trygghet och säkerhet vid läroanstalter på andra stadiet

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen av kvalitetsmärke avslutas 4.5.2023

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 2 för mobilitetsprojekt och ungdomsverksamhet (KA1) avslutas 4.5.2022

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningen för solidaritetsprojekt avslutas 4.5.2023

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning och yrkesutbildning: Ansökningstiden för innovationsallianser avslutar 3.5.2023

Statsunderstöd

(kopia) (kopia) (kopia) (kopia) (kopia)

Visar 1-9/112