116 träffar

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för yrkesutbildningen: Ansökningstiden för Kapacitetsuppbyggnadsprojekt avslutar 29.2.2024

Statsunderstöd

Projektunderstöd för personalutbildning inom undervisningsväsendet 2024

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningsomgång 1/2024 avslutas 20.2.2024

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Ansökningstiden för finansiering för ackrediterade organisationers mobilitetsprojekt (KA121-VET) går ut 20.2.2024

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för yrkesutbildning: Finansieringsansökan för kortvariga mobilitetsprojekt (KA122-VET) går ut 20.2.2024

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för Erasmus+ kortvarigt mobilitetsprojekt (KA122-SCH) går ut 20.2.2024

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för allmänbildande utbildning: finansieringsansökan för ackrediterade organisationer eller konsortier (KA121-SCH) går ut 20.2.2024

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökan för Global mobilitet (KA171) slutar 20.2.2024

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning: Europeisk mobilitet (KA131), ansökningstiden slutar 20.2.2024

Visar 1-9/116