174 träffar

Statsunderstöd

Förberedande besök ERASMUS + för allmänbildande utbildning 2021: förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Statsunderstöd

Förberedande besök ERASMUS + för allmänbildande utbildning 2021: gymnasieutbildning

Statsunderstöd

(kopia)

Statsunderstöd

Statens specialunderstöd till anordnarna av gymnasieutbildning åren 2021–2023 för att jämna ut följderna av undantagsförhållandena som coronaviruset förorsakat

Statsunderstöd

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2021

Statsunderstöd

Statsunderstöd för utvidgning av undervisning på två språk 2021

Statsunderstöd

(kopia) (kopia) (kopia)

Statsunderstöd

(kopia) (kopia)

Statsunderstöd

Studiesedelunderstöd för att stärka sysselsättnings- och arbetsmöjligheterna 2021

Visar 1-9/174