314 träffar

Statsunderstöd

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2023

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning, yrkesutbildning och allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för Jean Monnet-insatser avslutar 14.2.2023

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högreutbildning; Erasmus Mundus -insatsens ansökningstid avslutas 16.2.2023

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för Kapacitetsuppbyggnadsprojekt avslutar 16.2.2023

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ Ansökningstiden för framtidsinriktade projekt avslutar 15.3.2023

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för samarbetspartnerskap (KA220-HED) slutar 24.3.2023

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning och yrkesutbildning: Ansökningstiden för innovationsallianser avslutar 3.5.2023

Statsunderstöd

Personalutbildning för undervisningsväsendet 2023

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ rahoitushaku eurooppalaisen korkeakoulutuksen aloitteille: eurooppalainen laatuleima yhteistutkinnoille ja eurooppalaisten korkeakouluverkostojen oikeudellinen asema

Visar 1-9/314