77 träffar

Statsunderstöd

Kreativa Europa-programmets nationell motfinansiering 2019

Statsunderstöd

Extra statsunderstöd inom fria bildningen 2019

Statsunderstöd

Förberedande besök ERASMUS + för allmänbildande utbildning 2019

Statsunderstöd

Statsunderstöd för att främja vetenskapsfostran

Statsunderstöd

Statsunderstöd för grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme år 2018

Statsunderstöd

Personalutbildning inom undervisningsväsendet 2018, arbetslivsfärdigheter

Statsunderstöd

Prövningsbaserat statsunderstöd för de anordnare av grundläggande konstundervisning som inte får statsandel per undervisningstimme år 2018

Statsunderstöd

Prövningsbaserat statsunderstöd för de anordnare av grundläggande konstundervisning som inte får statsandel per undervisningstimme år 2019

Statsunderstöd

Statsunderstöd för grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme år 2019

Visar 1-9/77