256 träffar

Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd 2022 - ansökan 2: Nätverk inom En läsande kommun

Statsunderstöd

Förberedande besök ERASMUS + för allmänbildande utbildning 2022: förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Statsunderstöd

Förberedande besök ERASMUS + för allmänbildande utbildning 2022: gymnasieutbildning

Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd 2022: Stödmaterial för barn, unga och vuxna med svaga läsfärdigheter

Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd 2022: Nätverk inom En läsande kommun

Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd 2022: Stöd för barns läsintresse

Statsunderstöd

Statens specialunderstöd till anordnarna av gymnasieutbildning för stödåtgärder med anledning av coronapandemin

Statsunderstöd

Kreativa Europa-programmets nationell motfinansiering 2022

Statsunderstöd

Klimat- och hållbarhetsprojekt för den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet

Visar 1-9/256