72 finansiering

Development

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2019

Development

Nya lärmiljöer och lösningar inom yrkesutbildningen

Development

Statens specialunderstöd: #denbästaskolan

Development

Främjande av innovativa lärmiljöer i förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen 2019

Development

Statsunderstöd för att stöda och utveckla vetenskapsolympiader och andra vetenskapstävlingar

Development

Personalutbildning för undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken 2019

Development

Statsunderstöd för att förebygga sexualbrott

Development

Personalutbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken 2019, säkerhetskompetens

Development

Ordnande av internationaliseringsdagar inom yrkesutbildningen

Visar 1-9/72