167 träffar

Statsunderstöd

Internationalisering av den allmänbildande utbildningen, koordineringsprojekt för internationalisering 2021

Statsunderstöd

Kvalitets- och utvecklingsunderstöd för fritt bildningsarbete 2021

Statsunderstöd

Internationalisering av den allmänbildande utbildningen, utvecklingsprojekt inom internationalisering 2021

Statsunderstöd

Fria bildningens studiesedelsunderstöd för utbildning för unga invandrare 2021

Statsunderstöd

Studiesedelunderstöd för det fria bildningsarbetet 2021

Statsunderstöd

Statsunderstöd för grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme år 2021

Statsunderstöd

Nationell motfinansiering för samarbetsprojekt inom EU-programmet Kreativa Europa 2020, extra ansökningsomgång

Visar 1-9/167