330 träffar

Statsunderstöd

Projektunderstöd för utveckling av stöd för lärande inom yrkesutbildningen 2023

Statsunderstöd

Studiesedelunderstöd för svenskspråkig integrationsutbildning inom fritt bildningsarbete

Finansiering för internationalisering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökan om kvalitetsmärke för volontärarbete inom humanitärt bistånd avslutas 22.9.2022

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökan till European Youth Together-projekten avslutas 9.3.2023

Statsunderstöd

Personalutbildning för undervisningsväsendet 2022, tilläggsansökan

Statsunderstöd

Transatlantic Classroom Program 2023

Statsunderstöd

Projektunderstöd för utveckling av stöd för lärandet inom gymnasieutbildning 2023

Statsunderstöd

Projektunderstöd för främjande av implementeringen av den nationella läskunnighetsstrategin

Statsunderstöd

Personalutbildning för undervisningsväsendet 2023, tilläggsansökan för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning

Visar 1-9/330