355 träffar

Statsunderstöd

Projektunderstöd för främjande av digitala lärmiljöer inom småbarnspedagogiken 2024

Statsunderstöd

Projektunderstöd för utveckling av digitala lärmiljöer inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning 2024

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för småskaliga partnerskap (KA210-SCH) går ut 5.3.2024

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för samarbetspartnerskap (KA220-SCH) går ut 5.3.2024

Statsunderstöd

Projektunderstöd för att främja innovativa lärmiljöer inom gymnasieutbildningen 2024

Statsunderstöd

Projektunderstöd för ordnande av undervisning på två språk och språkbadsverksamhet

Statsunderstöd

Allmänt understöd för verksamheten för anordnare av grundläggande konstundervisning som inte får statsandel per undervisningstimme år 2024

Statsunderstöd

Projektunderstöd för gymnasiernas internationella verksamhet 2024

Statsunderstöd

Projektunderstöd för internationell verksamhet inom för- och grundskoleundervisning samt småbarnspedagogik 2024

Visar 1-9/355