102 träffar

Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd – ansökan 2: Ungas och vuxnas läskunnighet

Statsunderstöd

Främjande av innovativa lärmiljöer i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 2020

Statsunderstöd

Främjande av innovativa lärmiljöer i gymnasieutbildningen 2020

Statsunderstöd

Främjande av innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogiken 2020

Statsunderstöd

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2020

Statsunderstöd

Statsunderstöd för grundläggande konstundervisning som får statsandel per undervisningstimme år 2020

Statsunderstöd

Statens specialunderstöd till gymnasieutbildningen för att jämna ut följderna av undantagsförhållandena som coronaviruset förorsakat

Statsunderstöd

Förberedande besök ERASMUS + för allmänbildande utbildning 2018 (ansökningsomgång 2)

Visar 1-9/102