192 träffar

Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd 2021: Ungas och vuxnas läskunnighet

Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd – ansökan 2: Ungas och vuxnas läskunnighet

Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd - ansökan 1: En läsande kommun -nätverk

Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd 2021: främjande av barns, ungas och vuxnas läskunnighet

Statsunderstöd

Understöd enligt prövning för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 2018

Statsunderstöd

Ansökan om behovsprövad förhöjning av gymnasieutbildningens pris per enhet för år 2019

Statsunderstöd

Ansökan om behovsprövad förhöjning av gymnasieutbildningens pris per enhet för år 2020

Visar 1-9/192