276 träffar

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ vuxenutbildning: Ansökningsperiod för småskaliga partnerskapsprojekt avslutas 4.10.2022

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för samarbetspartnerskap (KA220-HED) slutar 23.3.2022

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning och yrkesutbildning: Ansökningstiden för innovationsallianser avslutar 15.9.2022

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning, yrkesutbildning och allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för Teacher Academies-insatsen avslutar 7.9.2022

Finansiering för internationalisering

Erasmus+: Ansökningstiden för framåtsyftande projekt avslutar 15.3.2022

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning, yrkesutbildning och allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för Jean Monnet-insatser avslutar 1.3.2022

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för Kapacitetsuppbyggnadsprojekt avslutar 17.2.2022

Statsunderstöd

Läsrörelsens verksamhetsunderstöd 2023: Utveckling och tillämpning av utvärderingsverktyg för läskunnighet

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högreutbildning; Erasmus Mundus -insatsens ansökningstid slutas 16.2.2022

Visar 1-9/276