12 träffar

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning, yrkesutbildning och allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för Jean Monnet -insatser avslutar 1.2.2024

Finansiering för internationalisering

Nordplus utlysning 2024

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningsomgången för Europeiska universitet slutar 6.2.2024

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för Kapacitetsuppbyggnadsprojekt avslutar 8.2.2024

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högreutbildning; Erasmus Mundus -insatsens ansökningstid avslutas 15.2.2024

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökan för Global mobilitet (KA171) slutar 20.2.2024

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ för högre utbildning: Europeisk mobilitet (KA131), ansökningstiden slutar 20.2.2024

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökan om ackreditering för mobilitetskonsortier (KA130) slutar 20.2.2024

Finansiering för internationalisering

Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för samarbetspartnerskap (KA220-HED) slutar 5.3.2024

Visar 1-9/12