Hoppa till huvudinnehåll

Statsunderstöd för internationalisering

Utbildningsstyrelsen stöder internationalisering inom småbarnspedagogiken, den allmänbildande utbildningen och yrkesutbildningen med hjälp av statsunderstöd. Understöd kan sökas årligen eller vid särskilt angivna tidpunkter.

Vi lever i en global värld där ömsesidiga beroendeförhållanden blir allt tydligare och mer konkreta även i barnens och de ungas liv. Skolan och läroanstalterna ger färdigheter för att leva och arbeta i ett globalt samfund som präglas av kulturell mångfald, samt att agera på ett konstruktivt och ansvarsfullt sätt som gynnar det gemensamma jordklotet.

Med statsunderstöd för internationalisering stöder man utvecklingen av internationellt kunnande och möjligheter för alla elever och studerande att delta i internationell verksamhet. Understödens användningsändamål är kopplade till verkställandet av grunderna för respektive utbildningsform och därtill hörande utvecklingsarbete och samarbete med arbetslivet. Användningsändamålen kan också stödja prioriteringar i regeringsprogrammen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Småbarnspedagogik och allmänbildande utbildning

Statsunderstöd som berör internationalisering inom den allmänbildande utbildningen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Yrkesutbildning

Statsunderstöd som berör internationalisering inom yrkesutbildningen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Verkningsfull internationell verksamhet

Information om hur du kan uppnå större effekter för den internationella verksamheten.

alt-text (optional, uses title if not set)

Information om övrig finansiering för internationell verksamhet

Läs mer om övrig finansiering för att främja internationalisering.