FinCEED kuvituskuva

FinCEED – Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn

 

FinCEED – Kompetenscentret för utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn stärker Finlands roll i att lösa den globala lärandekrisen och främjar användning av finländsk kompetens i utvecklingssamarbete inom utbildningssektorn.

FinCEED:s uppgifter är att:

  • stärka kompetensen och expertisen inom utbildningssektorns utvecklingssamarbete genom att erbjuda utbildning samt stödja experters karriärvägar och nätverkande
  • erbjuda expertstöd och främja användning av finländsk kompetens inom utbildningssektorn i internationella uppgifter inom utvecklingssamarbetet
  • stödja utvecklingspolitiken för utbildningssektorn samt stärka kommunikationen, påverkansarbetet och multiaktörssamarbetet inom den

FinCEED verkar i anslutning till Utbildningsstyrelsen och centrets verksamhet finansieras av utrikesministeriet.

 

Läs mer:

Finländsk kompetens som stöd för globalt lärande

Vi påverkar - FinCEED stöder högklassig och inkluderande utbildning i utvecklingsländer

Anslut dig till FinCEEDs expertregister

Utbildningsutbud inom utbildningssektorns utvecklingssamarbete

 

 

Anslut dig till expertregistret
Utbildningar och evenemang
Vi påverkar
Nätverka
Ta kontakt

Ta kontakt


Om du har allmänna frågor om FinCEED kan du ta kontakt per e-post till osaamiskeskus(at)oph.fi Du kan också kontakta de anställda vid FinCEED direkt:

Följ oss på sociala medier:

LInkedIn