Hoppa till huvudinnehåll

Framtiden för den jämlika grundskolan


Vilken är grundskolans uppgift och löfte för de kommande 40 åren? En hurdan skola ger barnen och de unga den bästa möjliga vägkosten för framtiden och hjälper var och en att hitta sina styrkor?
Världens bästa jämlika grundskola kräver en gemensam verksamhetskultur samt långsiktig verksamhet för att kunna förverkligas. Välkommen att delta!
Prioriterade målsättningar för den jämlika grundskolan

Prioriterade målsättningar för den jämlika grundskolan

Grundskoleforumets uppföljningsgrupp har valt fyra centrala mål och konkreta åtgärder som stöd för att stärka den jämlika grundskolan. Följ med hur målsättningarna verkställs.

Grundskoleforumets uppföljningsgrupp

Grundskoleforumets uppföljningsgrupp

Grundskoleforumet samlade aktörer och samarbetspartners inom den grundläggande utbildningen för att skapa en gemensam vision för grundskolans framtid. Arbetet resulterade i förbindelsen om den jämlika skolans framtid, som drar upp riktlinjer, mål och åtgärder för utvecklandet av grundskolan.

Löften för #denbästaskolan

Löften för #denbästaskolan

Vi utmanade medlemmarna i uppföljningsgruppen att ge löften för att främja en jämlik grundskola. Hur kan din gemenskap delta för att förverkliga målsättningarna?

#denbästaskolan-kampanjens regionala möten

#denbästaskolan-kampanjens regionala möten

Grundskoleforumet ordnar workshoppar för aktörer på alla nivåer – nationella aktörer, utbildningsanordnare, skolor och elever samt uppväxtgemenskapen – att tillsammans diskutera konkreta metoder och handlingar, genom vilka vi kan uppnå vårt gemensamma mål, världens bästa och mest jämlika grundskola.