De tillvägagångssätt och modeller som testats av utbildningsanordnarna som deltog i pilotprojektet för demokrati- och människorättsfostran inom den grundläggande utbildningen är nu tillgängliga för alla skolor. I fokus för verksamhetsmodellerna ligger gemenskap, delaktighet, demokratifärdigheter och mänskliga rättigheter samt att påverka den egna närmiljön. Modellerna beskrivs i korthet och närmare anvisningar för genomförandet finns bifogade i slutet av varje modell.

Testa senaste nytt inom demokrati- och människorättsfostran!
En grupp barn som går till skolan