Ansökan är öppen för Nordplus förberedande besök! Ansökningsfristen är 1.10.2019

Nordplus Vuxenutbildning Nordplus Junior Nordplus Nordens språk

Planerar du ett Nordplus-samarbete för 2020?
Innan ni skickar in en projektansökan är det möjligt att söka bidrag för ett förberedande besök inom programmen Nordplus Junior, Nordplus Nordens Språk och Nordplus Vuxen.

Under besöket kan ni tillsammans med er partner planera det kommande projektet och formulera ansökan.
•    Ett förberedande besök kan pågå upp till fem dagar inklusive resdagar
•    Det är möjligt att få bidrag för högst två personer per deltagarland.
•    Det förberedande besöket genomförs hos en av de deltagande organisationerna.
•    Vi beviljar bidrag för resekostnaderna och uppehållskostnader till 70 euro per dygn.
Ansökningsfristen för förberedande besök är den 1.10.2019. Ansökningstiden för 2020 utgår den 1.2.2020.

Kontaktperson för Junior och Nordens Språk: Nina Eskola, fornamn.efternamn@oph.fi , tel. 0295 338582
Kontaktperson för Vuxen: Virpi Keinonen, fornamn.efternamn@oph.fi, tel. 0295 331764