Ansökan om statsunderstöd har öppnats för utvecklingen av språkundervisningen och den pedagogiska kompetensen

Förskoleundervisning Grundläggande utbildning
Ansökningstiden: 2.10.2019 – 6.11.2019 kl 16:15

Syftet med statsunderstödet är att säkerställa att alla anordnare av grundläggande utbildning har beredskap att ordna undervisning i A1-språket i årskurserna 1 och 2 från och med år 2020. Statsunderstödet ska stödja ordnandet av fortbildning för lärarna och språkduschar i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt publiceringen av stödmaterial som lämpar sig för undervisningen i A1-språket i årskurserna 1 och 2.  Utbildningsstyrelsen beviljar sammanlagt 500 000 euro i understöd.

Tre ansökningsgrupper

Ansökningshelheten delas in i tre ansökningsgrupper.

Ansökningsgrupp A: anordnare av grundläggande utbildning

 • Genomförande av fortbildning för lärare som undervisar eller kommer att undervisa A1-språk i årskurserna 1 och 2.

Ansökningsgrupp B: anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning

 • Utveckling och ordnande av språkduschar i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen som stöd för mångsidiga val av A1-, A2- och B2-språk.

Ansökningsgrupp C: anordnare av grundläggande utbildning

 • Publicering och spridning av stödmaterial som lämpar sig för undervisningen i A1-språk i årskurserna 1 och 2.

Varje ansökningsgrupp har en egen ansökningsblankett.

Behörighet att söka

Inom ansökningsgrupp A kan understödet endast beviljas kommuner, samkommuner och privata sammanslutningar som har tillstånd att ordna grundläggande utbildning och som inte beviljats statsunderstöd

 • för att tidigarelägga, utveckla och öka språkundervisningen inom den grundläggande utbildningen åren 2017–2018 (Spetsprojektet för språk 2016–2019) 
 • för att ordna fortbildning om undervisningen i A1-språk i årskurserna 1 och 2 våren 2019  
 • för att utveckla tutorlärarverksamhet i språk våren 2019.  

Inom ansökningsgrupp B kan understödet endast beviljas kommuner, samkommuner och privata sammanslutningar som har tillstånd att ordna grundläggande utbildning och/eller förskoleundervisning och som inte beviljats statsunderstöd inom Spetsprojektet för språk. En privat anordnare av förskoleundervisning ska delta som projektpartner i ett nätverk där den huvudsakliga sökande är en anordnare av kommunal förskoleundervisning och/eller grundläggande utbildning. 

Inom ansökningsgrupp C kan understödet endast beviljats projekt som beviljats statsunderstöd inom Spetsprojektet för språk åren 2017 och/eller 2018. 

De statliga läroanstalterna kan delta i projekt som beviljas statsunderstöd men inte vara mottagare av understöd.

Ytterligare information ges av

 • Undervisningsrådet Yvonne Nummela, tfn. 029 533 1523 (svenskspråkig utbildning)
 • Undervisningsrådet Annamari Kajasto, puh. 029 533 1596
 • Undervisningsrådet Terhi Seinä, puh. 029 533 1263
 • Undervisningsrådet Kati Costiander, puh. 029 533 1526
 • Projektplanerare Karoliina Inha, puh. 029 533 1566

E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@oph.fi.