Ansökan om statsunderstöd för läromedelsprojekt inom gymnasieutbildningen har öppnat

Gymnasieutbildning Högskoleutbildning Digitalisering
Ansökningstiden: 9.10.2020 – 6.11.2020 kl 16:15

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd för läromedelsprojekt i gymnasiet som främjar mångsidig kompetens och framtidsfärdigheter samt samarbete som berör högskolor, internationalisering och arbetsliv. Specialunderstöd delas ut till ett totalt belopp av ungefär 700 000 euro.

Ett allmänt mål för projekten som beviljas understöd är att de ska producera digitala läromedel som utvecklar den mångsidiga kompetensen och därtill hörande framtidsfärdigheter som avses i Grunderna för gymnasiets läroplan 2019, samt som främjar samarbete som berör högskolor, internationalisering och arbetsliv. Syftet är att med hjälp av de digitala läromedel som utarbetas inom projekten sänka läromedelskostnaderna för de gymnasiestuderande och främja jämlika studiemöjligheter runtom i landet.

Ansökningstiden pågår 9.10-6.11.2020.