Det andra extra understödet för driftsekonomin vid läroanstalterna inom fritt bildningsarbete för att ersätta de minskade studerandeavgifter och intäkter från avgiftsbelagd serviceverksamhet som undantagsförhållandena orsakat