Erasmus+ för allmänbildande utbildning – ansökningsomgången 2020

Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Grundläggande konstundervisning Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationalisering

Delta i Erasmus+ med din skola eller ditt daghem!

Vuxenstuderanden arbetar i grupp

Inspirerande internationella erfarenheter och nya idéer för att utveckla ditt eget arbete.

  • Fortbildningsprojekten utökar personalens kunskaper och förstärker skolans europeiska dimension.  Projekten bygger på skolans egna behov och kan omfatta olika typer av lärandeperioder utomlands. Ansökningstiden slutar 5.2.2020 kl. 12 (CET).
  • Samarbetsprojekt mellan europeiska skolor ger skolans elever och personal en unik möjlighet att få internationella lärandeerfarenheter. Därtill utvecklar projekten skolorna som organisation och förbättrar förmågan att arbeta i internationella nätverk.  Ansökningstiden slutar 24.3.2020 kl. 12 (CET).
  • Europeiska strategiska partnerskapsprojekt utvecklar utbildningen på ett brett plan och ger deltagarna nya verksamhetsmöjligheter och samarbetsformer. Deltagarna i projekten kan vara skolor eller andra aktörer på utbildningssektorn, som högskolor, företag och organisationer. Ansökningstiden slutar 24.3.2020 kl. 12 (CET).

Medlen reserverade för Erasmus+-projekt inom allmänbildande utbildning uppgår till totalt 8 miljoner euro.

Delta i rådgivning för ansökan

Under hösten arrangerar vi flera rådgivningsmöten på olika håll i Finland i samarbete med regionalförvaltningsverken. Därtill finns det många webbinarier med olika innehåll, som det är enkelt att delta i. I synnerhet nya projektaktörer har nytta av webbinarierna.