Erasmus+ för allmänbildande utbildning: Den andra finansieringsansökan under 2021 för småskaliga partnerskapsprojekt (KA210-SCH) avslutas den 3 november 2021

Småbarnspedagogik Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Grundläggande konstundervisning Erasmus+ Allmänbildande utbildningen
Ansökningstiden: 28.8.2021 – 3.11.2021 kl 13:00

I partnerskap för samarbete inom Erasmus+ allmänbildande utbildning utvecklas småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning eller grundläggande konstundervisning tillsammans med partner.  Målet är också att organisationerna ska utveckla och stärka sina partnernätverk samt öka det internationella samarbetet och internationalismen i sina aktiviteter.

Det finns två typer av partnerskap för samarbete: samarbetspartnerskap (Cooperation Partnerships KA220-SCH) och småskaliga partnerskap (Small-scale Partnerships KA210-SCH).

För småskaliga partnerskap (KA210-SCH) ordnas två ansökningsomgångar årligen. Den första ansökningstiden under 2021 avslutades den 21 maj 2021 och den andra ansökningstiden avslutas den 3 november 2021 kl. 13.00 finsk tid (kl. 12 CET).

I den andra finansieringsansökan under 2021 finns ungefär 200 000 euro att dela ut till småskaliga partnerskap inom allmänbildande utbildning.