Erasmus+: Ansökningstiden för framåtsyftande projekt avslutar 15.3.2022

Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationalisering
Ansökningstiden: 18.1.2022 – 15.3.2022 kl 18:00

Erasmus+-programmets framåtsyftande projekt (Forward-looking projects) främjar innovation, kreativitet och virtuellt deltagande samt socialt entreprenörskap.

Verksamheten inom projekt kan exempelvis vara undersökningar och utredningar, pilottestning av utvecklade innovationer, tankesmedjor, försök och internationella utbildningar, evenemang och tillfällen för nätverkande.

Inom framåtsyftande projekt finansieras tre olika projekttyper.

Kategori 1: sektorsövergripande projekt

Kategori 2: projekt inom yrkesutbildning

Kategori 3: projekt inom vuxenutbildning

Sista ansökningsdag är den 15 mars 2022 kl. 18.00 finsk tid (kl. 17.00 CET).

Helhets budget för framåtsyftande projekt är 46 miljoner euro.

Ansökningen administreras av Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning och kultur (EACEA).