Erasmus+: extra ansökningsomgång för strategiska partnerskapsprojekt KA2 går ut 29.10.2020

Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning Vuxenutbildning Kulturväsendet Ungdomsväsendet Medborgaraktivitet Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn ─ Youth in Action Erasmus+ Allmänbildande utbildningen
Ansökningstiden: 8.9.2020 – 29.10.2020 kl 13:00

Med denna extra ansökningsomgång för strategiska partnerskap under hösten 2020 finansieras projekt som riktar sig till någondera av följande 2 tyngdpunkter:  

1. Innovativa verksamhetssätt under digiåldern 

Inom tyngdpunkten "Innovativa verksamhetssätt under digiåldern" finansieras projekt som främjar beredskapen för digital utbildning och som stödjer utvecklingen av lärarnas digitala kompetens. Du kan ansöka om strategiska partnerskapsprojekt inom 

  • allmänbildande utbildning (KA226-SCH)
  • yrkesutbildning (KA226-VET)
  • högskoleutbildning (KA226-HED).

2. Utveckling av kunnande och främjande av delaktighet med hjälp av kreativitet och konst 

Inom tyngdpunkten "Utveckling av kunnande och främjande av delaktighet med hjälp av kreativitet och konst" finansieras projekt som främjar uppkomsten av arbetsplatser, hållbar utveckling och social delaktighet med hjälp av konst. Du kan ansöka om strategiska partnerskapsprojekt inom 

  • allmänbildande utbildning (KA227-SCH)
  • vuxenutbildning (KA227-ADU)
  • ungdomssektorn (KA227-YOU). 

Ansökningstiden

Ansökningstiden går ut 29.10.2020 kl. 13.00 finsk tid (CET 12.00)