Erasmus+ högre utbildning: Ansökan om ackreditering för mobilitetskonsortier (KA108) slutar 11.2.2020

Ansökningstiden: 6.11.2019 – 11.2.2020 kl 13:00

Under ansökningsrundan 2020 för Erasmus+-programmet kan bidrag för europeisk och global mobilitet sökas utom av enskilda högskolor också för mobilitet som arrangeras av mobilitetskonsortier, eller sammanslutningar, som består av högskolor och andra organisationer.

Ett mobilitetskonsortium ska ha en ackreditering som beviljas av det nationella kontoret. Ett nytt mobilitetskonsortium ska ansöka om ackreditering på en separat ansökningsblankett, (Accreditation of Higher Education Mobility Consortia, KA108). Ackreditering är ett förfarande där Utbildningsstyrelsen konstaterar att mobilitetskonsortiet är behörigt att ansöka om bidrag. Ackreditering ger konsortiet rätt att ansöka om bidrag för Erasmus+ europeisk och global mobilitet för högre utbildning.