Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för europeisk mobilitet (KA103) slutar 11.2.2020

Erasmus+ Högskoleutbildningen
Ansökningstiden: 6.11.2019 – 11.2.2020 kl 13:00

Under Erasmus+ programmets ansökningsrunda för europeisk mobilitet (KA 103) kan högskolor och mobilitetskonsortier söka Erasmus+ mobilitetsstipendier och bidrag för organisering av utbyten för läsåret 2020-2021 för europeisk mobilitet, dvs. mobilitet som sker mellan programländerna. Ansökan lämnas in elektroniskt senast 5.2.2020 kl. 13.00 finsk tid (kl. 12.00 CET).

Vi arrangerar ett webbinarium och frågestund kring ansökningen för europeisk mobilitet måndag 13.1.2020 kl 14.00-15.00. Ingen anmälan behövs. Delta genom att klicka på den här länken:  https://meet.lync.com/oph.fi/heidi.hirvonen/00C0VZTC