Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för Kapacitetsuppbyggnadsprojekt avslutar 17.2.2022

Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering
Ansökningstiden: 12.1.2022 – 17.2.2022 kl 18:00

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom Erasmus+ (Capacity Building in Higher Education) för högskolesektorn stöder ökad modernisering, tillgänglighet och internationalisering av högskoleutbildningen i partnerländer utanför EU.

Sista ansökningsdag är den 17 februari 2022 kl. 18.00 finsk tid (kl. 17.00 CET).

Helhets budget är ca 104 miljoner euro och uppskattas 158 projekt få finansiering.

Ansökningen administreras av Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning och kultur (EACEA).