Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för partnerskapsprojekt (KA220-HED) slutar 21.5.2021

Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering
Ansökningstiden: 25.3.2021 – 21.5.2021 kl 19:00

Partnerskapsprojekt (Cooperation Partnerships, KA220-HED) inom Erasmus+ utvecklar högskoleutbildningens internationalisering och kvalitet. De är behovs- och måldrivna projekt som kan utveckla innovativa praxisar, material samt verktyg för undervisning och lärande.

Sista ansökningsdag är den 21 maj 2021 kl. 19.00 finsk tid (kl. 18.00 CET)

(Ansökningsfristen var ursprungligen den 20 maj 2021 men den förlängdes p.g.a. tekniska problem.)

Sammanlagt cirka 2,5 miljoner euro fördelas i projektbidrag.

Vi arrangerar rådgivning för ansökan för dem som ansöker Erasmus+-partnerskapsprojekt.

Webbsidan på svenska publiceras inom kort.