Erasmus+ högre utbildning: Ansökningstiden för strategiska partnerskapsprojekt (KA203) slutar 24.3.2020

Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering
Ansökningstiden: 16.12.2019 – 24.3.2020 kl 13:00

Strategiska partnerskapsprojekt (Strategic Partnerships) inom Erasmus+ utvecklar högskoleutbildningens internationalisering och kvalitet. De är behovs- och måldrivna projekt som kan utveckla innovativa praxisar, material samt verktyg för undervisning och lärande. Projekten kan också förbättra högskoleutbildningens arbetslivsrelevans.

Sista ansökningsdag är den 24 mars 2020 kl. 13.00 finsk tid (kl. 12.00 CET)

Sammanlagt cirka 1,8 miljoner euro fördelas i projektbidrag.

Vi arrangerar rådgivning för ansökan för dem som ansöker Erasmus+-partnerskapsprojekt.