Erasmus+ för högre utbildning Global mobilitet (KA107) ansökningsrunda 2020

Erasmus+ Högskoleutbildningen
Ansökningstiden: 6.11.2019 – 11.2.2020 kl 13:00

Under Erasmus+-programmets verksamhet för global mobilitet kan man ansöka om bidrag för högskolornas studerande-, praktikant-, lärar- och personalmobilitet tillsammans med högskolor i partnerländer. Tidsfristen för ansökningarna går ut 5.2.2020 kl. 13.00 finsk tid (kl. 12:00 CET).

I Finland utdelas cirka 3,8 miljoner euro. De största stödsummorna erbjuds för samarbete med länder i EU:s södra grannområde samt med länderna i Västra Balkan. Under ansökningsrundan erbjuds också extra finansiering för samarbete med länder i Afrika och med Georgien och Ukraina. Närmare uppgifter om budgeten samt om den mer exakta fördelningen av bidragen och en förteckning över deltagande partnerländer per stödkorg finns i utlysningen av ansökan på våra webbsidor.

Bidrag kan sökas av en finländsk högskola eller av ett konsortium som består av högskolor. En högskola kan lämna in endast en ansökan per ansökningsrunda. Bidrag söks från Utbildningsstyrelsen.

Utbildningsstyrelsen ordnar ett ansökningswebbseminarium för finländska sökande 17.12.2019 kl. 13.00–15.00. Länk till webbseminariet: Anslut till Skype-mötet