Erasmus+ för högre utbildning, yrkesutbildning och allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för Jean Monnet-insatser avslutar 1.3.2022

Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Jean Monnet Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationalisering
Ansökningstiden: 17.12.2021 – 1.3.2022 kl 18:00

Jean Monnet-insatserna stöder undervisning, lärande och forskning om Europeiska unionen.

Finansiering för de olika insatserna är riktigade för högre utbildning, yrkesutbildning och allmänbildande utbildning.

 Jean Monnet-insatser för högre utbildning:

  • Jean Monnet-moduler
  • Jean Monnet-professurer
  • Jean Monnet-center
  • Tematiska nätverk inom den högre utbildningen

 Jean Monnet-insatser för andra sektorer:

  • Jean Monnet-nätverk för skolor och yrkesläroanstalter
  • Jean Monnet ”lärarutbildning"
  • ”Lär dig mer om EU”-initiativ för skolor och yrkesläroanstalter

Sista ansökningsdag är den 1 mars 2022 kl. 18.00 finsk tid (kl. 17.00 CET).

Ansökningen administreras av Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning och kultur (EACEA).