Erasmus+ högreutbildning; Erasmus Mundus -insatsens ansökningstid slutas 16.2.2022

Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering
Ansökningstiden: 15.12.2021 – 16.2.2022 kl 18:00

Till Erasmus Mundus insatsen hör Erasmus Mundus magisterprogram (Erasmus Mundus Joint Masters, EMJM) och Förberedelse inför Erasmus Mundus magisterprogram (Erasmus Mundus Design Measures, EMDM). 

EMJM-finansieringen består av olika delar för högskolorna och för de studerande. Högskolornas del består av kostnader för att ordna programmet (institutional costs) samt kostnader för särskilda behov (special needs).  I ansökningsrundan uppskattas 27 EMJM-program få finansiering och programmet helhets budget är ca 145 miljoner euro.  

Kortvarig EMDM-finansiering kan sökas av en högskola i program- eller partnerlandet vars mål är att bilda ett konsortium för ett program för gemensam examen. Finansieringen beviljas för 15 månader och uppgår till 55 000 euro. I ansökningsrundan uppskattas 55 EMDM-projekt få finansiering och programmet helhets budget är ca 3 miljoner euro.  

Ansökningen för Erasmus Mundus insatserna administreras av Europeiska kommissionens genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Education Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA).