Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 1/2020 slutar 5.2.2020

Ungdomsväsendet Medborgaraktivitet Erasmus+ Ungdomssektorn ─ Youth in Action Internationalisering
Ansökningstiden: 25.11.2019 – 5.2.2020 kl 13:00

Ansökningsomgång 1/2020 inom Erasmus+ för ungdomssektorn slutar 5.2.2020 kl. 13.00 finsk tid (12.00 CET).

Det har preliminärt reserverats cirka 3,5 miljoner euro för hela 2020 för att stödja programmets verksamhet i Finland. Medlen fördelar sig på de olika verksamheterna enligt följande:

  • Ungdomsutbyten och mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare cirka 2,3 miljoner euro
  • Strategiska partnerskapsprojekt cirka 1 miljoner euro
  • Projekt för dialog mellan ungdomar och beslutsfattare på ungdomsområdet cirka 140 000 euro

Under den här första ansökningsomgången kan du ansöka bidrag för alla typer av projekt inom programmet:

  • Ungdomsutbyte (KA105)
  • Mobilitetsprojekt för ungdomsarbetare (KA105)
  • Strategiska partnerskapsprojekt för innovation (KA205)
  • Strategiska partnerskapsprojekt för utbyte av god praxis (KA205)
  • Europeiska ungdomsinitiativ (KA205)
  • Projekt för dialog mellan ungdomar och beslutsfattare på ungdomsområdet (KA347)