Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 1/2021 för partnerskap för samarbete (KA2; 20.5.2021)

Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn Internationalisering
Ansökningstiden: 25.3.2021 – 20.5.2021 kl 13:00

Ansökningsomgången för partnerskap för samarbete (KA2) slutar 20.5.2021 kl. 13.00 finks tid (12.00 CET)

Under den här ansökningsomgången kunde man ansöka bidrag för följande typer av projekt inom programmet:

  • samarbetspartnerskap (KA220-YOU)
  • småskaliga partnerskap (KA210-YOU).

Rådgivning för ansökan

  • partnerskap för samarbete: 14.4–7.5.2021 (på finska)

Projektens startdatum

  • godkända projekt för partnerskap för samarbete (KA2) ska börja 1.11.2021–28.2.2022.

Ansökningstiden för mobilitetsprojekt slutar 11.5.2021

Ansökningsomgången för mobilitetsprojekt (KA1) slutar 11.5.2021 kl. 13.00 finks tid (12.00 CET):

  • ungdomsutbyte (KA152-YOU)
  • mobilitet för ungdomsarbetare (KA153-YOU)
  • projekt för att öka ungas aktivitet (KA154-YOU)
  • ackrediterad projekt för ungdomssektorn (KA151-YOU).