Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 2 för mobilitetsprojekt (KA1) avslutas 5.10.2021

Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn Internationalisering
Ansökningstiden: 18.8.2021 – 5.10.2021 kl 13:00

Ansökningsomgången för mobilitetsprojekt (KA1) avslutas 5.10.2021 kl. 13.00 finks tid (12.00 CET):

 • ungdomsutbyte (KA152-YOU)
 • mobilitet för ungdomsarbetare (KA153-YOU)
 • projekt för att öka ungas aktivitet (KA154-YOU).

Rådgivning för ansökan

Mobilitetsprojekt: 7.9.2021 kl. 13.00–14.30 (på finska):

 • ungdomsutbyte (KA152-YOU)
 • mobilitet för ungdomsarbetare (KA153-YOU)
 • projekt för att öka ungas aktivitet (KA154-YOU).

Den 7 september får du också information om partnerskap för samarbete:

 • samarbetspartnerskap (KA220-YOU)
 • småskaliga partnerskap (KA210-YOU).

Du får också information om projekt för att öka ungas aktivitet 3.9, 9.9, 14.9 och 30.9.2021.

Projektens startdatum

 • godkända mobilitetsprojekt (KA1) ska börja 1.1–31.5.2022.

Ansökningstiden för partnerskap för samarbete slutar 3.11.2021

Ansökningsomgången för partnerskap för samarbete (KA2) slutar 3.11.2021 kl. 13.00 finks tid (12.00 CET)

Under den här ansökningsomgången kan man ansöka bidrag för följande typer av projekt inom programmet:

 • samarbetspartnerskap (KA220-YOU)
 • småskaliga partnerskap (KA210-YOU).