Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång för mobilitetsprojekt 1/2021 (KA1; 18.5.2021)

Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn Internationalisering
Ansökningstiden: 25.3.2021 – 18.5.2021 kl 13:00

Ansökningsomgången för mobilitetsprojekt (KA1) slutar 18.5.2021 kl. 13.00 finks tid (12.00 CET):

 • ungdomsutbyte (KA152-YOU)
 • mobilitet för ungdomsarbetare (KA153-YOU)
 • projekt för att öka ungas aktivitet (KA154-YOU)
 • ackrediterad projekt för ungdomssektorn (KA151-YOU).

  Rådgivning för ansökan

  Mobilitetsprojekt: 13.4.2021 kl. 13.00–14.30 (på finska):

  • ungdomsutbyte (KA152-YOU)
  • mobilitet för ungdomsarbetare (KA153-YOU)
  • projekt för att öka ungas aktivitet (KA154-YOU).

  Projektens startdatum

  • godkända mobilitetsprojekt (KA1) ska börja 1.8–31.12.2021.

  Ansökningstiden för partnerskap för samarbete slutar 20.5.2021

  Ansökningsomgången för partnerskap för samarbete (KA2) slutar 20.5.2021 kl. 13.00 finks tid (12.00 CET)

  Under den här ansökningsomgången kan man ansöka bidrag för följande typer av projekt inom programmet:

  • samarbetspartnerskap (KA220-YOU)
  • småskaliga partnerskap (KA210-YOU).