Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång för partnerskap för samarbete (KA2) avslutas 23.3.2022

Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn Internationalisering
Ansökningstiden: 20.12.2021 – 23.3.2022 kl 13:00

Ansökningsomgången för partnerskap för samarbete (KA2) inom Erasmus+ för ungdomssektorn avslutas 23.3.2022 kl. 13.00 i finsk tid (12.00 CET):

  • samarbetspartnerskap (KA220-YOU) 
  • småskaliga partnerskap (KA210-YOU).