Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningstiden för ackreditering avslutas den 31 december 2021

Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn Internationalisering
Ansökningstiden: 6.10.2021 – 31.12.2021 kl 13:00

Den kontinuerliga ansökan om ackreditering inom Erasmus+ för ungdomssektorn är öppen till den 31 december 2021.

Vad är ackreditering inom ungdomssektorn?

Ackrediteringen är avsedd för erfarna organisationer för att genomföra mobilitets- och delaktighetsprojekt inom Erasmus+ för ungdomssektorn.

Syftet med ackrediteringen är att planera och genomföra internationell ungdomsverksamhet på lång sikt.

När en organisation ansöker om ackreditering fastställer den sina långsiktiga mål, sin verksamhetsplan och de effekter den önskar uppnå genom sin verksamhet.

Den ackrediterade organisationen förbinder sig till hög kvalitet, att delaktiggöra unga och utveckla ungdomsarbetet i sina projekt.

Ansökningstider 2021

Det nationella kontoret för Erasmus+ behandlar ackrediteringsansökningar som har skickats

  • senast den 31 december 2021 kl. 13.00.