Erasmus+ för ungdomssektorn: European Youth Together 2020 ansökningstiden slutar 28.7.2020

Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn ─ Youth in Action

Europeiska kommissionen har öppnat de ”Europeisk ungdom tillsammans” -projekten för ansökan. Genom dem stöds initiativ där minst fem ungdomsorganisationer från fem olika stödberättigande länder i programmet Erasmus+ utbyter idéer om EU, uppmuntrar till bredare medborgardeltagande och främjar en känsla av europeiskt medborgarskap. Initiativet har som mål att sammanföra europeisk ungdom från hela Europa: öst, väst, nord och syd.

Årets särskilda teman gäller bland annat Europas ungdomsstrategi. I nätverken kan man också fundera på exempelvis solidaritet och inkludering i anknytning till digitala färdigheter och en hållbar livsstil.

Ansökan avslutas den 28 juli 2020 kl. 18.00 i finsk tid (CET kl. 17.00).

Information, dokument och anvisningar för ansökan finns på den ansvariga myndigheten EACEA:s webbplats.