Erasmus+ yrkesutbildning: Ackrediteringsansökan (KA120-VET) avslutas den 19 oktober 2021

Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering
Ansökningstiden: 17.7.0201 – 19.10.2021 kl 13:00

Ansökningstid: 17.7.0201–19.10.2021 kl. 13:00

Ackrediteringsansökan grundar sig på en tydlig strategi för hur studerande- och personalmobilitet ska vävas in i organisationens utvecklingsarbete. I ansökan bereds en egen Erasmus+-plan för organisationen, som definierar de långsiktiga målen. I fråga om mobiliteten ska man beakta kvalitetskriterierna för Erasmus+, som är en del av ansökan. De omfattar olika områden inom projektarbetet, såsom projektets administration, stödet till deltagarna, inlärningsresultaten och spridandet av erfarenheter.

I den årliga Erasmus+-understödsansökan är ackrediterade organisationer garanterade finansiering. Endast beloppet kan avvika från det ansökta. Inga motiveringar behövs i finansieringsansökan, eftersom de ackrediterade aktörerna redan har bevisat kvaliteten på sin verksamhet i sin Erasmus+-plan.

Det lönar sig att ansöka om ackreditering, eftersom den garanterar finansiering för mobilitet fram till år 2027.

En frågestund ordnas för de sökande den 5 oktober 2021 kl. 14.00–16.00. Ansökningsinfo ordnades den 1 september 2021. Mer information om båda tillfällena finns på webbplatsen för Erasmus+ för yrkesutbildning