Erasmus+ för yrkesutbildning: Ansökan om finansiering för samarbetspartnerskap (KA220-VET) upphör 21.5.2021

Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering
Ansökningstiden: 25.3.2021 – 21.5.2021 kl 19:00

Med yrkesutbildningens Erasmus+-samarbetsprojekt kan man förbättra kvaliteten på sin verksamhet tillsammans med sina europeiska samarbetspartner. Målet med samarbetsprojekten är att organisationerna utvecklar och stärker sina partnernätverk samt ökar det internationella samarbetet och internationaliseringen av sina funktioner. I samarbetsprojekt kan organisationerna dela idéer och utveckla nya praxis och nya metoder. Både personal och studerande kan delta i genomförandet av projekten.

Samarbetsprojekten indelas i två olika projekttyper: samarbetspartnerskap (Cooperation Partnerships KA220-VET) och småskaliga samarbetspartnerskap


(Small-scale Partnerships KA210-VET).   

Ansökningsomgången för samarbetspartnerskap (Cooperation Partnerships KA220-VET) ordnas årligen på våren. Ansökningstiden för partnerskapsprojekten 2021 går ut den 21 maj 2021 kl. 19.00 finsk tid (kl. 18.00 CET).

Under ansökningsomgången 2021 delas cirka 3,5 miljoner euro ut till samarbetspartnerskap.