Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökan om finansiering för yrkeskunskapscentrum avslutas den 7 september 2021.

Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen
Ansökningstiden: 20.4.2021 – 7.9.2021 kl 18:00

Målet för yrkeskompetenscentren (Centres of Vocational Excellence, CoVE) är att stöda aktörer inom yrkesutbildningen att anpassa sitt utbildningsutbud till näringslivets behov. Kompetenscentren samlar partnerländernas regionala samarbetspartner, såsom tillhandahållare av yrkesinriktad grund- och vidareutbildning, högskolor, forskningsinstitut, företag, näringslivsorganisationer, myndigheter o.s.v.

Utöver regionalt samarbete bildar kompetenscentren europeiska samarbetsplattformar för yrkeskunskapscentrum (European platforms of Centres of Vocational Excellence) som stärker yrkesutbildningens roll i produktionen av innovationer och den regionala utvecklingen.

Ansökningstiden för 2021 går ut den 7 september 2021 kl. 18.00 finsk tid (17.00 CET)

Budgeten uppgår till sammanlagt 44 miljoner euro. Stödet till ett enskilt centrum är högst 4 M euro.