Erasmus+ för yrkesutbildning: Ansökningstiden för finansiering för ackrediterade organisationers mobilitetsprojekt (KA121-VET) går ut 23.2. 2022

Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering
Ansökningstiden: 24.11.2021 – 23.2.2022 kl 13:00

Ansökningstiden: 24.11. 2021 – 23.2. 2022 kl 13:00

Finansieringsansökan för KA121-instansen är avsedd för Erasmus+-programmets ackrediterade yrkesutbildningsaktörer. Den finansieringsandel som delas ut från Erasmus+-programmet stöder ackrediterade aktörer att genomföra Erasmus+-planen. 

Ansökningstiden går ut 23.2. 2022 kl. 13.00 finsk tid (kl. 12.00 CET)

Cirka 8,2 miljoner euro delas ut till projekten.